Wij

Net zoals ik hoop dat jij diep geluk, vrede en zingeving ervaart, hoop ik dat heel Nederland dat ervaart.

Om een samenleving zoals Nederland gelukkiger te maken, is het niet alleen belangrijk om goed te snappen hoe een individueel persoon gelukkiger kan worden, maar moeten we ook een manier hebben om veel mensen te bereiken, en bij die mensen een blijvende verandering in gang zetten.

Om iedere Nederlander te bereiken is het belangrijk dat de kennis en ervaring rondom diep geluk van persoon op persoon wordt doorverteld. En dat die het ook weer doorvertellen, enzovoorts, totdat iedereen bereikt is. Als 1 persoon elke maand zijn verhaal deelt met 1 iemand die het nog niet wist, en die persoon doet dat ook, enzovoorts. Dan heb je in 24 maanden heel Nederland bereikt. Dat is sneller en persoonlijker dan welke andere methode dan ook.

Dus als jij begrijpt hoe je geluk, vrede en zingeving kunt ervaren, en je gunt dat meer mensen, dan helpt het het meeste als je jouw verhaal simpelweg deelt met anderen.

Natuurlijk is het daarbij prettig dat ‘het complete verhaal’ ergens op een centrale plek te vinden is. Daar hoop ik onder andere met deze website een beetje in bij te dragen.

Als je mensen meer uitleg wilt geven over hoe geluk werkt en hoe ze geluk, vrede en zingevingen kunnen ervaren, stuur ze dan naar deze link of laat ze direct de basis-serie blogs lezen.

Ook ben ik bezig om een boek te schrijven waarin het hele verhaal in meer detail is uitgewerkt. Het mooie van een boek is dat de informatie allemaal bij elkaar staat. Het is op die manier compleet en compact. Een boek kan zomaar in iemands handen komen, gedeeld, weggegeven, op een leestafel gelegd of zomaar per ongeluk door anderen worden gelezen. Op die manier verspreidt het verhaal zich op een heel eigen manier. Als je meer wilt weten over het boek, kun je hier meer informatie vinden.

Om meer mensen tegelijkertijd te bereiken geef ik lezingen en workshops. Dat kan voor persoonlijk geïnteresseerden, bedrijven, scholen of andere organisaties. Als je een avond wilt meemaken over geluk en zingeving of de ervaringen van anderen wilt horen, kun je hier meer informatie vinden.

De richting van Nederland

Als we mensen diep geluk willen geven, nu en later, dan is het delen van ons verhaal het belangrijkste deel. Maar daarnaast moeten we beseffen dat we ook gevormd worden door hoe Nederland in elkaar steekt, de wet- en regelgeving, en praktische zaken zoals geld, beperkte tijd enzovoorts.

Ik denk dat een aantal landelijke keuzes enorm kunnen helpen om de focus te verleggen van de jacht naar ‘economische groei’ richting een duurzame samenleving waarin we met elkaar zoeken naar het beste voor elkaar. Uiteindelijk bepalen we met elkaar waar het heengaat in Nederland (we zijn immers een democratie) en wellicht kunnen onderstaande suggesties daarbij een inspiratie zijn.

Om het consumeren tegen te gaan zou je kunnen denken aan belasting op het gebruik van grondstoffen in plaats van belasting op arbeid. En we kunnen mensen in staat stellen om de juiste keuzes te maken bij het kopen van producten door bedrijven te verplichten om bij producten meer transparantie te bieden over herkomst, productiemethode, arbeidsomstandigheden, ecologische voetafdruk enzovoorts.

Om mensen bewust te maken van geluk werkt en hoe ze zelf in elkaar steken zou je daar meer aandacht aan kunnen besteden op scholen.

Om mensen te helpen om zelf gelukkig te zijn is het goed een mentaal en fysiek gezond leven te stimuleren. Dat betekent meer focus op groei van diep geluk, vrede en zingeving in plaats van groei in BBP. En meer focus op voorkomen in plaats van blussen, ook op individueel niveau: maatschappelijke en individuele problemen eerder opsporen en verhelpen.

Als laatste is een belangrijke factor in geluk de onderlinge relaties die we met elkaar hebben. Dat betekent dat het belangrijk is dat we een goed gezinsleven en sociaal leven stimuleren. En bijvoorbeeld zaken zoals sociale ontmoeting, sport en kerk zo veel mogelijk faciliteren.

Om in de richting van een diep gelukkige samenleving te gaan helpt het als we met elkaar bedenken wat we willen (waarbij bovenstaande een inspiratie kan zijn) en we vervolgens een duidelijk transitieplan maken van hoe we dit willen bereiken. Voor het hele plan moeten we vervolgens de voortgang kunnen meten: het moet dus duidelijk zijn wat we concreet willen bereiken en wat de huidige status is. In de uitvoering helpt het dan wellicht dat we niet alles maar van bovenaf organiseren maar dat we iedereen de mogelijkheid geven om bepaalde taken op te pakken en aan de uitvoering bij te dragen. Er zijn immers genoeg enthousiaste en kundige mensen in Nederland om verandering in gang te zetten. Als we zorgen dat niemand af hoeft te wachten tot ‘een ander’ of ‘de overheid’ iets doet, dan kan een gelukkiger Nederland nog wel eens dichterbij zijn dan we nu denken.