Blog principes

Op de blog staan artikelen (of 'blogs') over geluk, zingeving en de samenleving. Als je een artikel wilt schrijven, zijn onderstaande principes van toepassing.

Doel

Het doel van deze site is om mensen te helpen meer diep geluk, vrede en zingeving te ervaren. De blog gaat daarbij primair over bewustwording, het delen van persoonlijke verhalen en tips. De algemene strategie daarbij is dat

 • Mensen inzien dat ze emoties toe kunnen laten en dat ze die als waardevolle informatie zien (zie dit artikel)
 • Mensen inzien dat plat korte-termijn geluk minder helpend is dan vredige rust en zingeving
 • Mensen minder last hebben van onnodige negatieve emoties die worden veroorzaakt door a) trauma, b) niet-helpende behoeften, c) verkeerde mentale modellen, d) piekeren of e) een ongezonde levensstijl
Zie voor een overzicht van deze strategie ook het artikel over het definitieve stappenplan om gelukkig te worden. Jouw artikel moet op één of andere manier bijdragen aan bovenstaande doelen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat (voor nu) uit alle Nederlanders-sprekenden. Probeer de blogs toegankelijk te houden door zo min mogelijk gebruik te maken van wetenschappelijke termen of vaag taalgebruik.

Type artikelen

Artikelen zijn onder te verdelen in twee lagen.

De binnenste laag is de 'informatieve kern'. Deze artikelen bespreken de basis van hoe geluk werkt. De samenhang van deze informatieve blogs is in het algemeen als volgt:

 • Op de onderste laag liggen de 'basis' artikelen die ingaan op hoe geluk werkt en welke principes je moet hanteren om gelukkiger te worden
 • Op de laag daarboven gaan we in op de 6 praktische strategiën om gelukkiger te worden. Deze artikelen verwijzen naar de 'basis' blogs voor uitleg van de diepere concepten. Deze blogs gaan nog niet in op specifieke situaties.
 • Op de bovenste laag zijn er de praktische artikelen over situaties zoals stress. Daarbij wordt bijvoorbeeld aan de hand van het basismodel uitgelegd waar stress vandaan komt. Vervolgens worden de 6 oplossingsrichtingen verkend om een praktische oplossing te beschrijven.

De buitenste laag is de 'persoonlijke schil'. Dit zijn persoonlijke verhalen, korte quotes, boekrecensies, beschouwingen enzovoorts die inspelen op het nieuws of die persoonlijke herkenning oproepen. Het gaat er daarbij om dat de lezer zich herkent in het verhaal en vanuit daar wordt aangemoedigd om over zichzelf, geluk en zingeving na te denken. Dit soort blogs zijn vaak toegankelijker dan de 'informatieve kern'. De hoofdroute van bezoekers zal dan ook vaak vanuit de persoonlijke schil naar de informatieve kern leiden, en niet zo snel andersom.

Het 'alle-informatie-maar-1-keer' principe

Wat betreft de 'informatieve kern' is het de bedoeling dat er geen eindeloze stroom van variaties op hetzelfde thema ontstaat. Het idee is dat er een gestructureerde set aan artikelen op de website te vinden is, met onderlinge links en een logisch verband. Informatie zou op de website maar 1 keer te vinden moeten zijn, zodat mensen geen dubbele informatie hoeven te lezen. Als er ergens informatie niet klopt of ontbreekt, maken we in eerste instantie geen nieuwe blog, maar corrigeren we de bestaande informatie of vullen die aan.

Lengte van artikelen

Een artikel moet snel en eenvoudig (zie boven) te lezen zijn. Dat betekent dat een artikel maximaal 5 minuten leestijd mag kosten. We gaan er daarbij vanuit dat een gemiddeld persoon 220 woorden per minuut leest. Als iets niet binnen 5 minuten is uit te leggen, splits de informatie dan op in meerdere artikelen die onderling naar elkaar linken.

Opbouw van een blogs

Een blog bestaat over het algemeen uit de volgende onderdelen

 • Uiteraard de titel. Probeer die kort te houden
 • De introductie, waarbij de eerste zin het allerbelangrijkst is. Deze bepaalt vaak of een lezer verder leest. Bedenk dus wie je doelgroep is en maak met deze ene zin de lezer nieuwsgierig naar de rest van het artikel. In de rest van de introductie werk je de situatie verder uit en beschrijf je wat je gaat vertellen. In het algemeen is het dus: a) zorg voor herkenning, b) geef iets aan wat je gaat vertellen
 • De hoofdtekst, waarbij duidelijke tussenkopjes belangrijk zijn om de tekst structuur te geven. Ook een afbeelding helpt om de sfeer en richting neer te zetten.
 • De samenvatting of conclusie
 • Een eventuele knop naar een ander artikel waarin de lezer meer over het onderwerp kan lezen

Aanleveren

Het is niet nodig om je druk te maken om opmaak. Het aanleveren van tekst en/of gewenste afbeeldingen is voldoende. De opmaak wordt geregeld!