Alle blogs

Soorten emoties

12 februari 2021 - Willem Mulder - Drie minuten lezen

We weten dat emoties bedoeld zijn ons leven de juiste richting op te sturen. Een emotie is een reactie op een bepaalde (fictieve) situatie en bedoeld om je te stimuleren om negatieve situaties te vermijden en positieve situaties juist op te zoeken. Emoties geven dus aan wat onze hersenen vinden van een bepaalde situatie en zijn een afspiegeling van onze behoeften en herinneringen. Als we het hebben over emoties is het handig als ze een specifieke naam hebben, en als we dan met elkaar ook begrijpen wat we er mee bedoelen. verder lezen...

Stoppen met malen en piekeren

31 januari 2020 - Willem Mulder - Zeven minuten lezen

Ik vind denken leuk. Maar soms helpt het me niet. Als iets tegenzit, dan blijft m'n hoofd er over malen. Ook als het iets is waar ik helemaal geen invloed op heb, merk ik dat het me erg bezig kan houden. En daar word ik vaak niet gelukkig van. Dat betekent niet dat denken verkeerd is. Het helpt ons om vooruit te denken, verbanden te leggen en een stukje zelfreflectie te doen. Denken is dus prima. Maar te veel denken niet. En zeker niet als dat piekeren wordt waar je niks mee oplost. Dan kun je steeds verder in jezelf verzinken en omlaag worden gezogen in steeds negatievere gedachten. Maar hoe kom je van dat piekeren af? verder lezen...

Een nieuwe jaar, een nieuwe baan

6 januari 2020 - Willem Mulder - Vijf minuten lezen

Er ligt weer een jaar achter ons, en een nieuw jaar voor ons. Wellicht veel om terug te kijken en wellicht net zo veel om vooruit te kijken. Ik wens iedereen het komende jaar veel vrede, verbinding, geluk en zingeving! Wellicht is een eerste mooie stap daarbij om eens stil te staan bij je huidige werk. Is dit werk waar je elke ochtend met energie naar toe gaat en waar je met voldoening weer naar huis gaat? Waar je kunt rekenen op fijne collega's en met trots aan anderen vertelt hoe jij bijdraagt aan een betere wereld? Nee? Dan moeten we praten en vertel ik je graag meer over Ikigai. verder lezen...

Omgaan met onze behoeften

6 december 2019 - Willem Mulder - Negen minuten lezen

Onze behoeften bepalen voor een groot deel hoe we ons gedragen. Het zijn de drijfveren die onze emoties en ons gedrag sturen. Behoeften zijn voor iedereen anders. En zelfs als we behaalde behoeften delen, dan nog steeds zijn er vaak verschillen in bijvoorbeeld intensiteit of de manieren waarop we onze behoeften willen bevredigen. Voor het thema geluk is het het belangrijkst om te beseffen dat onze behoeften, wat ze ook zijn, invloed hebben op hoe gelukkig we zijn. In dit artikel wil ik ingaan op onze behoeften, welke typen nuttig zijn en welke niet, en hoe je daarmee om kunt gaan. verder lezen...

Streven versus tevredenheid

23 november 2019 - Willem Mulder - Zes minuten lezen

Veel van ons hebben wel bepaalde dromen, idealen of wensen. Sommige van die dromen en wensen zijn gericht op het bereiken van iets moois. En andere zijn gericht op het vermijden van bepaalde negatieve zaken. In beide gevallen komen we al snel tot de conclusie dat onze huidige situatie niet is wat we willen. We willen immers anders, beter, meer, sneller, gelukkiger, mooier enzovoorts, en dat betekent dat er in onze huidige situatie nog iets ontbreekt. Dat we nog niet goed genoeg, snel genoeg, gelukkig genoeg en mooi genoeg zijn. Het risico daarbij is dat we al snel vervallen in negativiteit. verder lezen...

Het definitieve stappenplan om gelukkiger te worden

22 november 2019 - Willem Mulder - 10 minuten lezen

In dit artikel delen we ons definitieve stappenplan dat je kunt volgen om gelukkig te worden! Deze stappen gaan nog wat verder dan het vorige artikel over wat je met emoties moet doen. In dat artikel lag de nadruk met name op het luisteren naar emoties en achterhalen welke emoties (en onderliggende gedachtenpatronen) terecht zijn. Hieronder wil ik 6 stappen noemen die je kunt ondernemen om gelukkiger te worden. verder lezen...

Wat te doen met emoties

10 oktober 2019 - Willem Mulder - Acht minuten lezen

In dit artikel gaan we in op hoe je het beste met emoties om kunt gaan. Emoties zijn echter enorm complex en iedereen zit anders in elkaar. Het is dus lastig om een kant-en-klaar advies te geven wat voor iedereen werkt. Maar hopelijk kun je sommige onderdelen toepassen op jezelf of op anderen. Daarbij besef ik dat het bijna nooit eenvoudig is om daadwerkelijk verandering in gang te zetten. Veranderen is moeilijk en verandering kost energie. Energie die je misschien nu niet hebt. Toch hoop ik dat we sommige problemen op kunnen lossen, onnodige negatieve emoties kunnen vermijden, en meer kunnen genieten van de mooie dingen die er zijn. verder lezen...

Waar komen emoties vandaan

4 oktober 2019 - Willem Mulder - Vijf minuten lezen

Om meer controle over geluk en ongeluk te krijgen, helpt het om te begrijpen waar geluk en ongeluk vandaan komen. Geluk definieerden we als ongestoorde positieve emotie. Maar geluk, oftewel dus ongestoorde positieve emotie, is niet vanzelfsprekend. We leven in een wereld waar we te maken hebben met stress, gevaar en verdriet. De kern van gelukkig zijn is hoe je met die negatieve emoties omgaat. Emoties in het algemeen zijn een manier van je hersenen om je leven in de juiste richting te sturen. Een belangrijke opmerking daarbij is dat je hersenen het niet altijd bij het juiste eind hebben. Daardoor zijn negatieve emoties niet altijd terecht en zinvol, maar soms ook onterecht of overdreven. De terechte, nuttige negatieve emoties wil je graag behouden (ook al zijn ze natuurlijk op het moment zelf niet leuk). Maar de onterechte, overdreven en zinloze negatieve emoties wil je aanpakken (ook al zijn ze goedbedoeld). De kunst is dus om negatieve emotie te herkennen en in te kunnen schatten of de emotie wel terecht is of juist niet terecht is. Maar om emoties beter in te kunnen schatten, moeten we eerst begrijpen waar emoties vandaan komen. verder lezen...

Wat zijn emoties

27 september 2019 - Willem Mulder - Vijf minuten lezen

Bijna iedereen ervaart in zijn leven een veelzijdige variatie aan emoties. Van extatische blijdschap tot het diepste verdriet. Van brandende woede tot vredige rust. Van een brok in de keel tot trillende veronwaardiging. Je voelt ze als reactie op dingen die je meemaakt of die je denkt. Niet iedereen ervaart daarbij alle emoties op dezelfde manier, en niet iedereen vindt het even eenvoudig om zijn of haar emoties te omschrijven (bijvoorbeeld mensen met Alexithymie). Maar vaak herkennen we een emotie wel als we die zelf voelen of bij anderen zien. verder lezen...

Kunnen we gelukkiger worden?

20 september 2019 - Willem Mulder - Vijf minuten lezen

Het antwoord op de vraag of je gelukkiger kunt worden is niet zo voor de hand liggend. Sommige mensen lijken immers wel altijd vrolijk en gelukkig, wat er ook gebeurt. Terwijl anderen wel een aangeboren aanleg lijken te hebben voor pessimisme, ongeluk en zelfs depressie. Als het soms dus wel lijkt alsof we een 'aangeboren geluksniveau' hebben, is het dan ├╝berhaupt wel mogelijk om gelukkiger te worden? Is gelukkig zijn te leren? Of hebben we het te doen met wat we bij onze geboorte meekregen? En spelen fijne of juist hele droevige omstandigheden ook nog een rol? verder lezen...

Hoe kun je gelukkiger worden?

20 september 2019 - Willem Mulder - Vier minuten lezen

Geluk is 'ongestoorde positieve emotie'. Die ongestoorde positieve emotie is echter lang niet altijd vanzelfsprekend. We hebben in ons leven immers vaak genoeg te maken met negatieve zaken zoals verdriet en pijn en meer subtiele dingen zoals onrust of malende gedachten. De vraag is hoe we met die negatieve prikkels omgaan. verder lezen...

Perfect geluk

15 september 2019 - Willem Mulder - Twee minuten lezen

Iedereen wil wel gelukkig zijn. Dat is niet meer dan natuurlijk. Niemand kiest vrijwillig voor een ongelukkig leven. Als we ons echter extreem focussen op het zoeken naar geluk, dan gaat ons dat juist tegenwerken. En dat heeft twee redenen. verder lezen...

Wat is geluk

13 september 2019 - Willem Mulder - Twee minuten lezen

De vraag 'Wat is geluk?' heeft mensen al lang bezig gehouden. Wellicht heb jij ook wel een bepaald gevoel of een bepaalde definitie bij geluk. Om het met elkaar te hebben over geluk, is het belangrijk dat we dezelfde definitie gebruiken. De onderzoekers Chu Kim-Prieto, Ed Diener en collega's hebben in 2005 een evaluatie gemaakt van hoe 'geluk' in de wetenschap wordt gedefinieerd. De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat geluk meer is dan alleen 'plezier'. verder lezen...